Estonia hukkunute omaste initsiatiivil asutatud SA Mare Liberum korraldab 2021. aasta septembris eraalgatusliku ekspeditsiooni parvlaeva vrakile, mille eesmärk on leida vastused küsimustele, millele pole 27 aasta jooksul riiklikud uuringud vastuseid andnud.

Hukkunute omaksed korraldavad iseseisva ekspeditsiooni Estonia vrakile

ENG

|

 1. Mis põhjusel ja millal eraldus visiir laeva küljest?
 2. Kas ramp avanes täielikult enne laeva uppumist?
 3. Millised täpselt on laevakere parema parda vigastused, millal ja mis põhjusel need on tekkinud?
 4. Mis põhjusel ja millal on tekkinud vigastused laeva ahtris ja autoteki vaheseintes?
 5. Kas laevakeres on veel vigastusi, mida me ei tea?
 6. Millised objektid on laevavraki ümbruses ja laeva uppumise arvataval teekonnal, ning milline on nende seos laeva uppumisega?
 7. Kuidas täpselt täitusid laeva erinevad osad veega?

Ekspeditsiooni korraldaja SA Mare Liberum on tänavu juulis omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille juhataja on Eesti endine riigiprokurör Margus Kurm, kes juhtis aastatel 2005-2009 Eesti valitsuse Estonia huku uurimiskomisjoni. SA nõukokku kuuluvad Piret Kergandberg, Raivo Hellerma ja Carl Eric Laantee Reintamm.

 • SA Mare Liberum kavatseb uurimisprojekti käigus teha allveeuuringuid laevavraki uurimiseks merepõhjas ning küsitleda uuesti osasid katastroofist pääsenud inimesi. Pärast tõendite kogumist viiakse läbi kogu materjali terviklik teaduslik analüüs. Lisaks on valminud 3D mudel Estonia vöörivisiirist, mille vigastusi on nüüd võimalik distantsilt uurida.
 • Sukeldumisekspeditsioon on kavandatud 2021. aasta septembri teises pooles ja see viiakse läbi Malta lipu all sõitva laevaga RS SENTINEL, mis kuulub Saksamaa firmale RS OFFSHORE, mille juht ja omanik on Kurt Rohde. Uurimisreisil kasutatakse Multibeam ja külgvaatlus sonarit, magnetomeetrit, airlift’i ja muud vajalikku tehnikat. Ekspeditsioonil osaleb kaks allveerobotite meeskonda kokku nelja eri suuruses robotiga. Lisaks tuleb pardale neli tuukrit koos tugipersonali ja- tehnikaga. Sukeldumisel kaardistatakse ja 3D skaneeritakse Estonia kere vigastused ning uuritakse autotekki ja laevavraki ümbrust.
 • SA Mare Liberumi uurimisprojekti käigus kogutud materjale hakkab uurima dr Andrzej Jasionowski, kelle Singapuri ettevõte SophusQuorum Pte. Ltd. on spetsialiseerunud mereõnnetuste alastele ekspertiisidele. Jasionowski on ka varem Estonia teemadega kokku puutunud, kuuludes aastatel 2005-2008 tegutsenud teaduskonsortsiumisse SSPA, mis tegi Rootsi valitsuse tellimusel Estonia kohta erinevaid uuringuid.
 • SA Mare Liberumi tegevust ja uurimisprojekti rahastatakse annetustest ja meediaõiguste müügist. Eestis on suurimaks toetajaks Postimees Grupp, kuhu kuuluvad teiste hulgas meediakanalid Postimees, Kanal 2, BNS ja Kuku raadio.

Ekspeditsioonist lähemalt

Enim levinud küsimused

Miks te seda teete?

Eesmärk on lihtne – selgitada välja, miks Estonia uppus. Teha seda avatult ja eelarvamusteta. Plaanis on kontrollida kõiki võimalikke versioone, ka neid mis esmapilgul tunduvad väheusutavad. Kõik töö tulemusena tekkivad pildid, filmid, ekspertarvamused ja muud materjalid teeme avalikuks.


Kas OJK ei tee mitte seda sama? Miks on vaja teist uurimist?

Eraalgatuslikku uurimist tuleb vaadata kui konstruktiivset konkurentsi ametlikule uurimisele. Ohutusjuurdluskeskus toimetab mugavas monopoolses rahus, nad tegutsevad teatud mõttes kontrollivabas ruumis. Iga paralleelne uurimine tuleb kasuks. Kõik eraalgatusliku ekspeditsiooni käigus kogutud materjalid tehakse avalikuks. Materjalid antakse üle ka ohutusjuurdluskeskusele. Siin ei ole konflikti, kaks uurimist pigem täiendavad teineteist.


Kas eraalgatuslikult on üldse lubatud vrakki uurida?

Vraki juurde sukeldumine uurimise eesmärgil ei ole keelatud. Eesti karistusseadustiku hauarüüstamise paragrahv kehtib ka Estonia vraki kohta, kuid see paragrahv ei puuduta teaduslikku uurimist või tõendite kogumist kohtuprotsessiks. Sukeldumist uurimise eesmärgil ei keela ka rahvusvahelised lepingud. Teadmine sukeldumiskeelust tuleneb Rootsi siseriiklikust seadusest, mis on rangem. Kuid Rootsi seadused kehtivad Rootsi riigis, Estonia vrakk aga asub rahvusvahelistes vetes. Seega ei ole Estonia uurimiseks vaja küsida nõusolekuid või lube.


Miks eksperdina kasutatakse just Andrzej Jasionowskit?

Andrzej Jasionowskil on tugev akadeemiline taust. Tema ettevõte SophusQuorum Pte. Ltd. on spetsialiseerunud mereõnnetuste alastele ekspertiisidele. Jasionowski on ka varem Estonia teemadega kokku puutunud, kuuludes aastatel 2005-2008 tegutsenud teaduskonsortsiumisse SSPA, mis tegi Rootsi valitsuse tellimusel Estonia kohta erinevaid uuringuid.


Kas kõik teadlased, kes soovivad, saavad andmetele ligi?

Jah, jagame kõigiga materjale, kes on sellest huvitatud. Kogu materjal on kavas anda uurimiseks vähemalt kahele ekspertgrupile, kes tegutsevad paralleelselt ja teineteisest sõltumata.


Mis uurimine maksab ja kust raha tuleb?

Uurimise suurusjärk on 800 000 €, millest 460 000 € katab Postimees ning ülejäänud osa tuleb Rootsi ja Eesti annetustest. Uuringu lõplik maksumus sõltub sellest, mitu päeva me merel peame olema, see omakorda sõltub ilmast. Samuti sõltub lõplik eelarve sellest, kui palju on vaja tellida spetsiifilisi ekspertanalüüse.


Kas raha on koos? 

Kogu raha koos ei ole. Kui keegi tahab sponsoriks tulla, siis on ta teretulnud. Avalikku korjandust ei ole plaanis teha. 


Miks on meediapartneriks valitud Postimees?

Toetajate otsimisel pöördusime esimesena Postimehe poole ning olles saanud neilt kohe positiivse vastuse, ei olnud teiste meediamajade poole pöördumine enam vajalik. Postimehel on projektis kaks peamist rolli – olla jäädvustaja ja vahendaja. Kuna oleme võtnud endale eesmärgiks olla kogu ekspeditsiooni vältel võimalikult avatud, on Postimehel Kuku raadio, ajalehe, online portaali ja Kanal2 vahendusel selleks kõige paremad võimalused. Suhtekorraldusfirma Agenda PR on palgatud selleks, et tagada meediamaterjalide võrdne ja operatiivne jagamine kõige teiste meediamajadega. 


Miks on kaks Estonia hukuga seotud lähedaste organisatsiooni ja mis on nende vahe? 

Mare Liberum on loodud konkreetselt uurimise tarbeks. Memento Mare tegevusväli on laiem.

estonia@agendapr.ee


Ekspeditsiooni käigus kogutud info ning pildi- ja videomaterjali avaldame ekspeditsiooni käigus jooksvalt siin kodulehel.


Video- ja fotomaterjalide juurde lisame ka Scanpixi lingid ja täpsemad tingimused, kuidas saate omandada materjalide kasutusõiguse.


Scanpix materjalid


www.scanpix.ee

kasutajanimi: estonia

parool: estonia2021

Info ajakirjanikele ja kontaktid

SA Mare Liberum